Apsipirkimo taisyklės

 

INTERNETO SVETAINĖS WWW.BINOMA.LT

APSIPIRKIMO TAISYKLĖS

 Bendrosios nuostatos

 

1.      Pirkėjas prieš atlikdamas pirkimą www.binoma.lt svetainėje turi susipažinti su apsipirkimo taisyklėmis, kurios viešai prieinamos www.binoma.lt puslapyje, adresu https://binoma.lt/page/apsipirkimo-taisykles .

2.      Pirkėjas prieš atlikdamas pirkimą www.binoma.lt svetainėje turi susipažinti su privatumo politika, kuri viešai skelbiama www.binoma.lt puslapyje, adresu https://binoma.lt/page/privatumo-politika .

3.      Pirkėjas prieš atlikdamas pirkimą www.binoma.lt svetainėje turi susipažinti su prekių grąžinimo taisyklėmis, kurios viešai skelbiama www.binoma.lt puslapyje, adresu https://binoma.lt/page/prekiu-grazinimas .

4.       Pirkėjas atlikdamas pirkimą patvirtina, kad su apsipirkimo taisyklėmis, privatumo politika ir prekių grąžinimo tvarka susipažino ir su jomis sutinka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios sąlygos.

5.      Internetinėje parduotuvėje www.binoma.lt apsipirkti gali tik:

·         fiziniai asmenys, nejaunesni kaip 18 metų;

·         jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų arba globėjų sutikimą;

·         juridiniai asmenys.

6.      Prekės gali skirtis nuo pavaizduotos www.binoma.lt svetainės paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra prekės komplektacijoje.

7.      Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, UAB „Binoma“ turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Su taisyklių pakeitimais pirkėjas gali susipažinti www.binoma.lt svetainėje adresu https://binoma.lt/page/apsipirkimo-taisykles .

 

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

 

8.      Pirkėjas gali užsisakyti norimas prekes www.binoma.lt svetainėje pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

·         atlikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.binoma.lt ;

·         telefonu +37060055111;

·         elektroniniu paštu info@binoma.lt ;

·         parduotuvėse.

9.      Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą ir patvirtinta užsakymą.

10.  Pirkėjas sudaręs pirkimo – pardavimo sutartį įsipareigoja apmokėti už užsakytas prekes per išankstinėje sąskaitoje nurodytą terminą.

11.  UAB „Binoma“ sudarius pirkimo – pardavimo sutartį įsipareigoja parduoti pirkėjo užsakytas prekes per užsakyme nurodyta terminą.

 

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

 

12.  UAB „Binoma“ turi teisę be išankstinio perspėjimo anuliuoti užsakymą jei pirkėjas per  tris dienas nepamokėjo už pateiktą užsakymą pagal savo pasirinktą apmokėjimo būdą.

13.  Kai UAB „Binoma“ patvirtina užsakymą, užsakytų prekių kaina gali būti keičiam tik šiais atvejais:

·         kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos;

·         akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų;

·         arba kitų nuo UAB „Binoma“ nepriklausančių objektyvių priežasčių.

14.  Tuo atveju, jei UAB „Binoma“ dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, pardavėjas gali jam pasiūlyti  panašią arba analogišką prekę. Pirkėjui nesutikus, kad prekė būtų pakeista į kitą panašia ar analogiška preke, UAB „Binoma“ įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir atšaukti užsakymą.

15.  UAB „Binoma“ įsipareigoja atlikti pinigų grąžinimą per 14 dienų, po to kai pirkėjas, elektroniniu paštu info@binoma.lt , pateikė raštišką prašymą dėl užsakymo atšaukimo ir pinigų grąžinimo.

16.  UAB „Binoma“ įsipareigoja saugoti pirkėjų įsigytas ir neatsiimtas prekes neilgiau kaip 14 dienų. Pirkėjui neatsiėmus prekių per 14 dienų pradedamas skaičiuoti sandėliavimo mokestis – 2 Eur už vieną parą.

 

_____________